Stikkordarkiv: alpinklubb

Innkalling til årsmøte i HSIL Alpint 2015

image002

(innkallingen som PDF)

Mandag 16. mars 20:30-21:30

Sted: Liabakken skisenter, heishuset. 

Saksliste:

 1.  Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 2.  Årsmelding 2014
 3.  Regnskap 2014
 4.  Innkomne forslag
 5.  Fastsettelse av aktivitetskontingent / treningsavgift 2015
 6. Budsjett 2015
 7.  Valg
  • Valgkomité Presenterer kandidater til nytt styremedlem
  • Ny valgkomite blir de som trer ut av styret

De som er på valg

 • Leder Henning Lundby tar ikke gjenvalg som leder (Gruppeleder gr 5)
 • Styremedlem / kasserer Øistein Syvertsen tar ikke gjenvalg (Kasserer / kiosk Liabakken))
 • Styremedlem Ole Edvard S. Weisæth (foreslått som ny leder for 1 år, ønsker å være på valg 2016) (Leder Liabakken)

Disse tar gjenvalg:

 • Sekretær Steinar Bang (Web og gr 5)
 • Styremedlem Glenn Massey (trener koordinator)
 • Styremedlem Tom Jenner(Gruppe 4-5)
 • Styremedlem Frøydis Folkvord (gruppeleder gr 4)

Forslag til nye styremedlemmer:

 • Tom Hystad (Pappa til Lotta og Fanny Hystad gr 2-3)
 • Tommy-Andre Hansen (Pappa til Nora gr 5)

Saker som skal opp til på årsmøte må sendes styret ved leder på epost henning@stalhallen.no senest 7 dager før møtet, dvs. frist 9. mars.

25.02.2015
Henning Lundby
Leder HSIL Alpint

Innkalling til årsmøte HSIL alpint 2014

Tirsdag 25. februar kl 20.00 – 21.00

Sted: Lia skisenter/Liabakken

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Fastsettelse av Aktivitetskontingent / treningsavgift
 6. Budsjett
 7. Valg:
  • Leder Henning Lundby (Gruppeleder gr 5) (på valg 2015)
  • Styremedlem Hanne Weiseth tar ikke gjenvalg (ut av styret)
  • Styremedlem Ole Edward S. Weiseth Tar gjenvalg (Leder Liabakken)
  • Styremedlem Steinar Bang tar gjenvalg (Web og gr 4)
  • Styremedlem Glenn Massey tar gjenvalg (trener koordinator)
  • Styremedlem / kasserer Øistein Syvertsen (Kasserer / kiosk Liabakken)
  • Styremedlem Tom Jenner tar gjenvalg (Gruppe leder gr 3)

Saker som skal opp på årsmøte må sendes styret ved leder på epost henning@stalhallen.no senest 7 dager før møtet, dvs. frist 18. februar.