Stikkordarkiv: alpinklubb

Innkalling til årsmøte i HSIL Alpint 2015

image002

(innkallingen som PDF)

Mandag 16. mars 20:30-21:30

Sted: Liabakken skisenter, heishuset. 

Saksliste:

 1.  Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 2.  Årsmelding 2014
 3.  Regnskap 2014
 4.  Innkomne forslag
 5.  Fastsettelse av aktivitetskontingent / treningsavgift 2015
 6. Budsjett 2015
 7.  Valg
  • Valgkomité Presenterer kandidater til nytt styremedlem
  • Ny valgkomite blir de som trer ut av styret

De som er på valg

 • Leder Henning Lundby tar ikke gjenvalg som leder (Gruppeleder gr 5)
 • Styremedlem / kasserer Øistein Syvertsen tar ikke gjenvalg (Kasserer / kiosk Liabakken))
 • Styremedlem Ole Edvard S. Weisæth (foreslått som ny leder for 1 år, ønsker å være på valg 2016) (Leder Liabakken)

Disse tar gjenvalg:

 • Sekretær Steinar Bang (Web og gr 5)
 • Styremedlem Glenn Massey (trener koordinator)
 • Styremedlem Tom Jenner(Gruppe 4-5)
 • Styremedlem Frøydis Folkvord (gruppeleder gr 4)

Forslag til nye styremedlemmer:

 • Tom Hystad (Pappa til Lotta og Fanny Hystad gr 2-3)
 • Tommy-Andre Hansen (Pappa til Nora gr 5)

Saker som skal opp til på årsmøte må sendes styret ved leder på epost henning@stalhallen.no senest 7 dager før møtet, dvs. frist 9. mars.

25.02.2015
Henning Lundby
Leder HSIL Alpint

God sommer

Sommerferien nærmer seg med godvær og sommeraktiviteter
Blir du lei av bading og sommerkos så finnes det skimuligheter
Stryn sommerskisenter stenger 24. Juni og Fonna stenger 31.august

G O D  S O M M E R!

Folgefonna sommerskisenter

Innkalling til årsmøte HSIL alpint 2014

Tirsdag 25. februar kl 20.00 – 21.00

Sted: Lia skisenter/Liabakken

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Fastsettelse av Aktivitetskontingent / treningsavgift
 6. Budsjett
 7. Valg:
  • Leder Henning Lundby (Gruppeleder gr 5) (på valg 2015)
  • Styremedlem Hanne Weiseth tar ikke gjenvalg (ut av styret)
  • Styremedlem Ole Edward S. Weiseth Tar gjenvalg (Leder Liabakken)
  • Styremedlem Steinar Bang tar gjenvalg (Web og gr 4)
  • Styremedlem Glenn Massey tar gjenvalg (trener koordinator)
  • Styremedlem / kasserer Øistein Syvertsen (Kasserer / kiosk Liabakken)
  • Styremedlem Tom Jenner tar gjenvalg (Gruppe leder gr 3)

Saker som skal opp på årsmøte må sendes styret ved leder på epost henning@stalhallen.no senest 7 dager før møtet, dvs. frist 18. februar.