Stikkordarkiv: alpinkonkurranser

OBS! Løpere må ha lisens fra dagen de fyller 13 år

Alle som fyller 13år i 2014 må ha lisens fra dagen de fyller 13 år
Send e-post til Ole Edvard weisaeth@gmail.com
Så melder han deg inn slik at du får lisens første gang.

Det er nå klart for å betale årslisens kommende sesong. I Min Idrett finner alle som hadde årslisens i 2012/2013 betalingsinformasjon ved å logge seg inn på sin side.
Det er sendt en påminnelse på e-post til alle som har hatt årslisens i fjor. De uten e-post har fått tilsendt brev.

Vi oppfordrer klubbene til å sjekke at alle de aktive har fokus på å få betalt sin lisens. Er det utøvere som har feil klubb på sin lisens, så må dere sjekke ut at de er oppført i riktig klubb.

NSF skriver følgende i saken:
For å delta i terminfestede skirenn fra fylte 13 år, må løperen ha skilisens.
En kan velge mellom årslisens eller engangslisens som gjelder for det enkelte skirenn.
Obligatorisk:

  • Det er påkrevd minimum grunnlisens i aktuelle skigren for årslisens. Unntaket er alpint og freestyle som fra sesongen 2013/2014 bare har utvidet lisens.
  • Alle grener tilsluttet Norges Skiforbund har denne ordningen, men prisen for årslisens varierer fra gren til gren.
  • Engangslisens betales til arrangør for hvert enkelt skirenn. Denne lisensen har dekninger omtrent tilsvarende som en grunnlisens.

Frivillig:

  • Treningslisens for hele sesongen. Denne gjelder løpere i alderen 13-25 år. Lisensen gjelder ikke for konkurranser.
  • Utvidet årslisens. Denne lisensen gir betraktelig bedre dekninger enn grunnlisens. Prisen varierer fra gren til gren.